Om Copenhagen Consensus

Copenhagen Consensus blev afholdt i København i 2004, hvor flere økonomer mødtes og diskuterede vigtige problemstillinger. Flere af deltagerne var nobelprismodtagere.

Spørgsmålet er om der er sket noget siden Copenhagen Consensus blev afholdt. Læs gerne dette indlæg om Copenhagen Consensus.