Archive for the ‘fremtid’ Category

Danmark er et forgangsland for hele verden

onsdag, juli 23rd, 2014

Det var ikke kun i 2004, da Copenhagen Consensus blev afholdt, at Danmark viste sig som et sandt forgangsland for verden.

Der findes mange aspekter af sagen og mange løsningsinitiativer, der kan gøre verden til et bedre sted. Hvis vi gerne vil ændre på verdensproblemer som overbefolkning, miljøkatastrofer, sult og sygdom, så hænger det fuldstændigt sammen med en god økonomi. Det økonomiske fundament skal skabes. Derfor vil vi på CopenhagenConsensus.dk gerne dele denne succeshistorie.

Efter finanskrisen har der været en stor nedgang i antallet af nystartede virksomheder i de fleste lande – også i Danmark. Det har vi fået sat en stopper for. I første halvdel af 2014 er der blevet startet 500 nye virksomheder om ugen i Danmark. En stor del af æren skal den nye selskabsform IVS have. Du kan læse artiklen på dr.dk her: http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2014/07/14/082445.htm

Mange økonomer peger på løsninger af verdensproblemer, der indeholder et solidt økonomisk fundament i det område, hvor problemstillingen findes. På CopenhagenConsensus.dk håber vi på, at selskabsformen IVS kan give inspiration til en ny måde at tænke virksomhed på i verden. Det helt specielle ved IVS’et er, at der gælder de samme regler for et IVS som for et anpartsselskab – det er altså ikke ligesom ved en enkeltmandsvirksomhed, hvor stifteren hæfter for alle virksomhedens forpligtelser. Derved er stifteren af IVS’et langt bedre sikret og det er med til at styrke iværksættertrangen. Det vil forhåbentlig kunne overføres til eksempelvis Afrika eller andre underudviklede områder, hvor der er et stort økonomisk potentiale.

Verdensbilledet i år 2061

onsdag, januar 22nd, 2014

År 2061 er året hvor den vel nok mest kendte komet – Halleys Komet kan ses fra jorden. Senest kometen viste sig var den 9. februar 1986. Videnskabsmænd kan meget nøjagtigt beregne præcise hændelser i fremtiden.

 Økonomer, forskere og vismænd kan ligesom videnskabsmændene også beregne meget nøjagtigt hvordan verdensbilledet ser ud i fremtiden. Det ser desværre ikke særligt lyst ud. Overbefolkning af jorden, miljøkatastrofer, sult og sygdom er bare nogle af de hændelser der ses i krystalkuglen.

Forskellen på forudsigelser om kometen Halley og livet er på jorden er blot at vi rent faktisk kan gøre noget ved det sidstnævnte!

Copenhagen Consensus

Tænketanken Copenhagen Consensus har det primære formål, at diskutere og undersøge hvordan det vil være mest hensigtsmæssigt at fordele de ressourcer der bliver stillet til rådighed til udvikling. Hvordan kan verden bedst udnytte de midler der findes?

Nøgleordet er ifølge eksperterne: Prioritering!

Om end vi selvfølgelig gerne vil have fokus på alle de nævnte problemstillinger: Overbefolkning, miljøkatastrofer, sult og sygdom. Så handler det i fremtiden om, først og fremmest, at lægge arbejdet på de vigtigste områder.